ჰორიზონტალური ფარდა–ჟალუზები

 

 

ჰორიზონტალური ფარდა–ჟალუზები

 

 

ვერტიკალური ფარდა–ჟალუზები      

 

 
ჰორიზონტალური ფარდა-ჟალუზები silverჰორიზონტალური ფარდა-ჟალუზები gold